Alltid i trygga händer

Professionell och personlig vård

Behandlingar

Ortograd rotbehandling - Endodonti

Vi använder den senaste teknologin och evidensbaserad kunskap för att nå optimala behandlingsresultat på konventionell rotbehandling och revisionsrotbehandling, exempelvis mikroskop, reciprokerande filsystem och mta-baserad sealers.

Mikroskop är ett standardhjälpmedel inom den endodontiska specialisttandvården. Med hjälp av mikroskopen ser man bla. rotsprickor, perforationer och kan följa rotkanalen hela vägen till apex vilket underlättar desinfektionstekniken.

Ortograd och revisionsrotbehandlingarna görs i en sittning eller vid flera tillfällen beroende på komplexitet. 

Endodontists: the Superheroes of Saving Teeth

Learn how endodontists’ advanced training, specialized techniques and superior technologies make them the best choice for root canal treatment to save your natural teeth. Video produced by Dr. Kevin Kuo, endodontic resident at the Harvard School of Dental Medicine. (video: American Association of Endodontists)

Frågor och svar

Rotfyllning är en behandling för att behandla eller förebygga en infektion i tandens rotkanal. Ibland behöver man rotfylla en tand för att skapa fäste inför en protetisk konstruktion. Rotspetsoperation, eller apikalkirurgi, utförs för att behandla en infektion i rotkanalen som inte bedöms kunna behandlas med konventionell rotbehandling.

Rotfyllningar är en behandling som utförs av allmäntandläkare. Ibland bedömer tandläkaren att behandlingen är mer komplicerad och remitterar rotfyllningen till en specialist för att försäkra sig om ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Rotspetsoperationer är mer avancerade än rotfyllning och kräver mer av den som utför operationen och den tillgängliga utrustningen.

Behandlingen kan normalt sett utföras helt smärtfritt. Vi har tillgång till moderna bedövningssystem som kan bedöva din tand smärtfritt. Många gånger är nervvävnaden i tanden död vilket innebär att behandlingen till och med kan utföras utan bedövning. När vi bedövar använder vi en teknik som är mycket precis och innebär att du oftast helt slipper bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder. Är du ändå orolig kan vi erbjuda mildare sedering.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!